Τα τελευταία χρόνια, η χρήση smartphones/iPhone και tablets έχει αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας με διαφορά τα παραδοσιακά μέσα διαφήμισης όσο και τον έντυπο τύπο. Οι αριθμοί είναι τεράστιοι και προβλέπεται να δωδεκαπλασιαστούν μέχρι το τέλος του 2018. Η NeaTasi Web είναι μια εταιρία που πρωτοπορεί στην υλοποίηση mobile applications, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία σας να επεκταθεί χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή.

Δημιουργούμε εφαρμογές κατάλληλα διαμορφωμένες για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας τις κινητές συσκευές ως ένα επιπλέον εργαλείο με το οποίο μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε. Τα mobile applications της NeaTasi Web προσφέρουν μοναδικό στυλ, ασφάλεια και λειτουργικότητα δίνοντας μια ολοκληρωμένη εφαρμογή προς χρήση.

mobile-applications-neatasi web